Zarządzanie usługami terenowymi

Dynamics 365 Field Service pozwala na zarządzanie usługami świadczonymi na terenie klienta, w tym harmonogramowaniem wizyt, zarządzaniem zasobami i monitorowaniem wykonania usług. To pozwala na zwiększenie efektywności usług terenowych i poprawę satysfakcji klienta.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z