Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami to proces monitorowania i kontrolowania zapasów surowców, półproduktów i gotowych produktów. W systemach ERP, takich jak Microsoft Dynamics 365, funkcje zarządzania zapasami mogą obejmować prognozowanie potrzeb na zapasy, optymalizację poziomów zapasów, zarządzanie lokalizacjami magazynowymi i zarządzanie zleceniami zakupu. Dobrze zarządzane zapasy pomagają firmom unikać braku produktów i nadmiernych kosztów magazynowania.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z