Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami: Zarządzanie zasobami odnosi się do praktyk skutecznego przydzielania i wykorzystywania zasobów organizacji, w tym ludzi, sprzętu i kapitału. Dynamics 365 oferuje narzędzia do planowania, śledzenia i optymalizacji wykorzystania zasobów.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z