Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem to proces organizowania, motywowania i kierowania grupą ludzi w celu osiągnięcia wspólnych celów. Dynamics 365 umożliwia zarządzanie zespołami poprzez funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, komunikacja i monitorowanie wydajności.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z