Zarządzanie zgodnością

Zarządzanie zgodnością odnosi się do praktyk i procesów stosowanych przez firmy, aby przestrzegać obowiązujących przepisów, norm i standardów. W systemach ERP i CRM, takich jak Microsoft Dynamics 365, funkcje zarządzania zgodnością mogą obejmować śledzenie zmian w przepisach, audytowanie procesów biznesowych, zarządzanie ryzykiem i gwarantowanie zgodności z różnymi wymogami, takimi jak GDPR, SOX, HIPAA i inne.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z