Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard)

W Dynamics 365 można zaimplementować Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard), która jest narzędziem pomiaru wydajności używanym do identyfikacji i poprawy różnych wewnętrznych funkcji przedsiębiorstwa i ich wynikających wyników zewnętrznych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z