Zyski i straty

Dynamics 365 Finance umożliwia zaawansowaną analizę zysków i strat, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą dokładnie monitorować swoje wyniki finansowe, identyfikować trendy, i podejmować informowane decyzje dotyczące alokacji zasobów i strategii biznesowych.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z