Zarządzanie projektami

Dynamics 365 Project Operations umożliwia efektywne zarządzanie projektami, od fazy planowania po realizację. Obejmuje to narzędzia do tworzenia harmonogramów, alokacji zasobów, monitorowania postępów i zarządzania budżetem.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z