Zwinne metodyki projektowe (Agile Project Management)

Dynamics 365 Project Operations pozwala na zastosowanie zwinnych metodyk zarządzania projektami, które skupiają się na ciągłej adaptacji i poprawie, elastycznym planowaniu, i ścisłej współpracy z zespołem i interesariuszami.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z