Inwentaryzacja dwustopniowa

Dwustopniowa inwentaryzacja to skuteczna metoda kontroli stanu zapasów w firmach, które wykorzystują zintegrowane systemy logistyczne, takie jak system MRP (Material Requirements Planning). Jej głównym celem jest precyzyjne ustalenie ilości produktów dostępnych w magazynach, wykrycie ewentualnych niedoborów lub nadwyżek oraz zrozumienie ich przyczyn. Dwustopniowa inwentaryzacja odbywa się w połączeniu z analizą ABC (która bazuje na klasyfikacji materiałów zgodnie z tzw. krzywą Pareto), gdzie losowo wybiera się pozycje z każdej klasy do weryfikacji w magazynach. Dzięki niej możliwe jest skoncentrowanie uwagi na tych pozycjach, które mają największe znaczenie lub wartość dla przedsiębiorstwa. Wyniki tej weryfikacji są następnie porównywane z danymi księgowymi.

Jeśli różnica mieści się w dopuszczalnych limitach dla danej klasy, to stan jest akceptowany. W przypadku przekroczenia tych limitów, podejmowane są działania w celu wyjaśnienia różnic i doprowadzenia stanu księgowego do zgodności z rzeczywistością.

A-B

C-D

E-F

G-H

I-J

K-L

M-N

P-R

S-T

U-W

X-Z